informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą planas

informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą planas statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Dokumentas, parengtas vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 423/2012, 2 ir 3 straipsniais. nuoroda http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=430930:cs&lang=lt&list=619944:cs,548397:cs,484753:cs,482732:cs,451085:cs,451064:cs,450114:cs,433364:cs,430930:cs,&pos=9&page=1&nbl=9&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte atitikmenys: angl. European Union Structural Assistance Communication Plan šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 938 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 90-4698)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • metinis informavimo ir viešinimo priemonių planas — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Tam tikrais metais pagal informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą planą numatomų įgyvendinti informavimo ir viešinimo priemonių planas. atitikmenys: angl. annual… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • European Union Structural Assistance Communication Plan — informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą planas statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Dokumentas, parengtas vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • annual plan on information and publicity measures — metinis informavimo ir viešinimo priemonių planas statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Tam tikrais metais pagal informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą planą numatomų įgyvendinti informavimo ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.